Servis klimatskih naprav

Tudi klimatska naprava v vozilu potrebuje redno vzdrževanje za pravilno delovanje.

Pri nas poskrbimo za optimalno delovanje klimatske naprave v vašem vozilu. S pomočjo sodobne, popolnoma samodejne servisne postaje prečistimo hladilni sistem, izvedemo preizkus tesnosti ter sistem napolnimo s (strani proizvajalca vašega vozila) predpisano količino hladiva (plina) ter olja. V primeru netesnosti v hladilni sistem dodamo tudi UV aktivno barvilo, ki služi za odkrivanje mest uhajanja hladiva. Tovrsten servis priporočamo vsaj enkrat na 3 leta.

Nezaželjene vonjave (pojavljajo se zaradi mikroorganizmov) iz prezračevalnega sistema odpravljamo s pomočjo dezinfekcijskih sredstev.

Tudi v primeru okvare na klimatski napravi se lahko zanesete na nas. Težavo bomo hitro odkrili in odpravili s pomočjo popravila oziroma menjave nedelujočih sklopov klimatske naprave (kompresor, uparjalnik, sušilni filter, cevi …).